Valoració del Parc Natural de la Serra de Collserola

VALORACIÓ DEL PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA

Puntua diversos aspectes referits al Parc de Collserola, segons aquesta escala:

1 - Deficient
2 - Insuficient
3 - Suficient
4 - Notable
5 - Excel·lent